WARSZAWA

3 warsztaty / 3 dni
wiedza i inspiracje w pakiecie

9 czerwca 2017 oraz 27 czerwca 2017 | Warszawa
Warsztat 27.06.2017

Employer branding strategicznie

Warsztat Employer Branding Strategicznie to propozycja m.in. dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę nad strategią EB pod okiem specjalistów, a także poznać zasady jej opracowania i niezbędne narzędzia.

Szkolenie Employer Branding Strategicznie to propozycja m.in. dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę nad strategią EB pod okiem specjalistów, a także poznać narzędzia i zasady jej opracowania.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • Jak łączyć strategię EB ze strategią firmy.
 • Jak przygotować strategię employer brandingową w 11 krokach.
 • Jak najbardziej efektywnie komunikować się z grupą targetową.
 • Jak mierzyć efektywność działań wizerunkowych.
 • Jak stworzyć plan aktywności na 12 miesięcy.
 • Jak opracować dokument: „Strategia EB w mojej firmie”.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do osób związanych z employer brandingiem, HR, rekrutacją, administracją, zarządzaniem w organizacji, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firm.

Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa (od strony Placu Zawiszy), III piętro

Czas trwania: od 9.00 do 16.00


Nawiąż

Kontakt

Follow HRM Institute


Poznaj

HRM Institute


http://employerbrandingsummit.pl/wp-content/uploads/2017/02/HRMI_logo_BL_RGB-160x160.jpg

Ramowy harmonogram szkolenia


Start. Strategiczny wymiar employer brandingu

 • Przedstawienie planu szkolenia, prowadzącego i uczestników spotkania.
 • Ustalenie celów szkolenia.
 • Zarządzanie strategiczne marką pracodawcy a strategia biznesowa firmy.
 • Trendy i wyzwania rynku 2017-20.
 • Analiza ciekawych case studies z Polski i Europy.

Planowanie strategii employer brandngowej w 11 krokach

 • Badania i narzędzia wspierające opracowanie strategii employer brandingowej.
 • Strategiczna analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego organizacji.
 • Definiowanie grup docelowych/targetowych dla organizacji.
 • Doświadczenie pracowników i kandydatów
 • Analiza i stały monitoring konkurencji.
 • Czynniki wpływające na atrakcyjność i wartość marki.
 • Employer Value Proposition – EVP – komunikowanie korzyści zatrudnienia.
 • Internal branding –proces kształtowania wizerunku wewnątrz organizacji.
 • Komunikacja wewnętrzna w utrzymywaniu najlepszych pracowników.
 • Znaczenie wewnętrznych ambasadorów marki pracodawcy.
 • Planowanie employer brandingowych działań wewnątrz firmy.
 • External branding – proces kształtowania wizerunku na zewnątrz organizacji.
 • Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.
 • Kampanie wizerunkowe online i offline.
 • Marketing rekrutacyjny a grupa docelowa.
 • Planowanie zewnętrznej strategii komunikacji krok po kroku.

Narzędzia komunikacji w employer brandingu | Mierzenie skuteczności

 • Strategia komunikacji EB dla poszczególnych grup targetowych
 • Kluczowe kanały komunikacji z talentami
 • Dobór narzędzi komunikacji (on-line i offline) w employer brandingu do grupy docelowej.
 • Analiza skuteczności kanałów komunikacyjnych i raportowanie.
 • Mobilne narzędzia employer brandingowe.
 • Efektywność działań employer brandingowych: zwrot z inwestycji, KPI, ROI.